તારું વર્ણન ( gujarati literature )

એના સ્મિતની તલવાર , દિલને ઘાયલ કરી જાય.
ચહેરો ચંદ્રનો પર્યાય , જોવા મન આતુર થાય.
આંખોનું સૌંદર્ય છલકાય ને મને એમાં ડુબાડી જાય.
એનો સ્વર સંભળાય તો કોયલ પણ શરમાઈ જાય.
હાસ્ય તો જાણે વિણાની તાન , દિશાઓ સંગીતમય થઇ જાય.
એની ઝુલ્ફોને લહેરાવવા ખુદ "પવન" પણ દોડી જાય.

Comments

Popular posts from this blog

AMTS ( મારો અનુભવ – પ્રથમ પ્રયત્ન )

વરસાદ

મનની વાત